TOPP-N

En digital lösning för att främja
livslångt lärande och hållbar miljö

26 oktober kl 14.30-15.45

Till universitet och högskolor med professionsutbildningar i Sverige

Plattformarna MOSO och TOPP-N föddes ur forskningsprojekt med mål om att höja kvaliteten i handledning, utvärdering och uppföljning under studentens praktik. Idag är de uppskattade plattformar på många lärosäten med tusentals dagliga användare.

Ta chansen och lyssna till erfarenheter från hur TOPP-N används vid sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Gävle och ta del av hur TOPP-N plattformens olika funktioner kan ge stöd i VFU-processen.

 

Anita Nyström

Anita Nyström

Universitetsadjunkt, Projektledare

Högskolan i Gävle

Ylva Pålsson

Ylva Pålsson

Klinisk universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap

Högskolan i Gävle

Ylva Pålsson och Anita Nyström från Högskolan i Gävle berättar om sina erfarenheter om att använda TOPP-N i handledning av studenter i sjuksköterskeutbildningen.

Att utveckla en digital form av AssCE har över tid funnits som önskemål hos lärosäten som använder detta som bedömningsinstrument på grund-och avancerad nivå.

TOPP-N (Technology Optimized Practice Process – Nurse) har utvecklats i Norge som resultat av ett forskningsprojekt vid Lovisenbergs Diakonale Högskola med syftet att underlätta och stödja handledning med bedömningsmallar som underlag. I takt med att allt fler användare tar TOPP-N i bruk utvecklas plattformen med nya moduler och smarta funktioner för att möta behov och önskemål från lärosäten.

TOPP-N 2.0 är nu här och med nyheter så som utökat stöd för dokumentation, studieadministration och flexibilitet i användningar av bedömningsunderlag samt möjlighet till integrationer med andra system.

Välkommen att ta del av TOPP-Ns möjligheter och ställa frågor om hur digitala redskap kan stötta er verksamhet!