Research

Davidsson, Marika (2021). Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande. Magisteruppsats Aktionslärande Halmstad Högskola.

Wennergren, Ann-christine & Nehez, Jaana, red. (2020). Drivkraft för kollegialt lärande: Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever. enABLE Education, Ängelholms kommun, Helsingborg kommun, Linkjøping kommun, Halmstad kommun og MOSO AS.

Helland, Kjell Magnar Eide. (2020). Rettleiingsteknologi – artefakt for struktur og samhandling i lærarutdanningspraksis. MA-oppgave, Høgskolen på vestlandet, Fakultet for lærerutdanning kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.

Hussain, Mohammad og Høvik, Magnus (2020). Change Management in & of Higher Education: A Case Study of MOSO Implementation. MA-oppgave, Universitetet i Agder, Information systems.

Wennergren, A., Thornberg, F., Björndal, C. & Mathisen, P. (2018). Lärarstudenters deltagande i interaktiv observation och handledning. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 72-86, nov. 2018. ISSN 2000-7558.

Mjelde, K. & Ulvedal, M. (2018).  En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen – en studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi. MA-oppgave, Høgskolen på Vestlandet, Avdeling for lærerutdanning.

Mathisen & Bjørndal (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, 2016. Mathisen, P & Bjørndal, C. R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 11, 4-2016 p. 227-247 ISSN online: 1891-943X

Björndal, C., Mathisen, P., Wennergren, A. & Thornberg, F. (….). Empowering the supervision process: Exploring the use of a software designed to meet teacher education practicum challenges (In progress)

Björndal, C., Mathisen, P., Wennergren, A. & Thornberg, F. (….). Challenges of the supervision process in teacher education practicum – a qualitative research review (In progress)

Davidsson, Marika (2021). Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande. Magisteruppsats Aktionslärande Halmstad Högskola.

Wennergren, Ann-christine & Nehez, Jaana, red. (2020). Drivkraft för kollegialt lärande: Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever. enABLE Education, Ängelholms kommun, Helsingborg kommun, Linkjøping kommun, Halmstad kommun og MOSO AS.

Helland, Kjell Magnar Eide. (2020). Rettleiingsteknologi – artefakt for struktur og samhandling i lærarutdanningspraksis. MA-oppgave, Høgskolen på vestlandet, Fakultet for lærerutdanning kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.

Hussain, Mohammad og Høvik, Magnus (2020). Change Management in & of Higher Education: A Case Study of MOSO Implementation. MA-oppgave, Universitetet i Agder, Information systems.

Wennergren, A., Thornberg, F., Björndal, C. & Mathisen, P. (2018). Lärarstudenters deltagande i interaktiv observation och handledning. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 72-86, nov. 2018. ISSN 2000-7558.

Mjelde, K. & Ulvedal, M. (2018).  En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen – en studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi. MA-oppgave, Høgskolen på Vestlandet, Avdeling for lærerutdanning.

Mathisen & Bjørndal (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, 2016. Mathisen, P & Bjørndal, C. R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 11, 4-2016 p. 227-247 ISSN online: 1891-943X