Research

research, forskning, artikler, TOPP-N, MOSO

Davidsson, Marika (2021). Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande. Magisteruppsats Aktionslärande Halmstad Högskola.

Wennergren, Ann-christine & Nehez, Jaana, red. (2020). Drivkraft för kollegialt lärande: Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever. enABLE Education, Ängelholms kommun, Helsingborg kommun, Linkjøping kommun, Halmstad kommun og MOSO AS.

Helland, Kjell Magnar Eide. (2020). Rettleiingsteknologi – artefakt for struktur og samhandling i lærarutdanningspraksis. MA-oppgave, Høgskolen på vestlandet, Fakultet for lærerutdanning kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.

Hussain, Mohammad og Høvik, Magnus (2020). Change Management in & of Higher Education: A Case Study of MOSO Implementation. MA-oppgave, Universitetet i Agder, Information systems.

Wennergren, A., Thornberg, F., Björndal, C. & Mathisen, P. (2018). Lärarstudenters deltagande i interaktiv observation och handledning. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 72-86, nov. 2018. ISSN 2000-7558.

Mjelde, K. & Ulvedal, M. (2018).  En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen – en studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi. MA-oppgave, Høgskolen på Vestlandet, Avdeling for lærerutdanning.

Mathisen & Bjørndal (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, 2016. Mathisen, P & Bjørndal, C. R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 11, 4-2016 p. 227-247 ISSN online: 1891-943X

Björndal, C., Mathisen, P., Wennergren, A. & Thornberg, F. (….). Empowering the supervision process: Exploring the use of a software designed to meet teacher education practicum challenges (In progress)

Björndal, C., Mathisen, P., Wennergren, A. & Thornberg, F. (….). Challenges of the supervision process in teacher education practicum – a qualitative research review (In progress)

Ann-Christine Wennergren1*, Jaana Nehez1, Caroline Nagy2, Henrietta C. Godolakis1, Linda Nilsson1, Frida Wirén1 Trepartssamtal med digitala observationsunderlag–en framgångsfaktor för lärarstudenters deltagande och resonemang

Bjørndal, C. R. P., Mathisen, P., Wennergren, A.-C., & Thornberg, F. (2023). Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teacher training placements. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 8(1).

Davidsson, Marika (2021). Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande. Magisteruppsats Aktionslärande Halmstad Högskola.

Wennergren, Ann-christine & Nehez, Jaana, red. (2020). Drivkraft för kollegialt lärande: Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever. enABLE Education, Ängelholms kommun, Helsingborg kommun, Linkjøping kommun, Halmstad kommun og MOSO AS.

Helland, Kjell Magnar Eide. (2020). Rettleiingsteknologi – artefakt for struktur og samhandling i lærarutdanningspraksis. MA-oppgave, Høgskolen på vestlandet, Fakultet for lærerutdanning kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.

Hussain, Mohammad og Høvik, Magnus (2020). Change Management in & of Higher Education: A Case Study of MOSO Implementation. MA-oppgave, Universitetet i Agder, Information systems.

Wennergren, A., Thornberg, F., Björndal, C. & Mathisen, P. (2018). Lärarstudenters deltagande i interaktiv observation och handledning. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 72-86, nov. 2018. ISSN 2000-7558.

Mjelde, K. & Ulvedal, M. (2018). En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen – en studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi. MA-oppgave, Høgskolen på Vestlandet, Avdeling for lærerutdanning.

Mathisen & Bjørndal (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, 2016. Mathisen, P & Bjørndal, C. R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 11, 4-2016 p. 227-247 ISSN online: 1891-943X

Formidling knyttet til veiledning og- vurderingsapplikasjon TOPP-N

Vitenskapelige artikler

1. Johnsen, Hege Mari; Slettebø, Åshild; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Haddeland, Kristinne

Nursing Students’ Experiences of Using the digital Guidance and Assessment Tool TOPP-N during Clinical Practice in a Nursing Home: A Qualitative Study. International Journal of Educational Research; Under review

2. Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Zlamal, Jaroslav; Linnerud, Silje Christin Wang; Steindal, Simen Alexander; Solberg, Marianne Trygg. A Technology-Supported Guidance Model to Increase Flexibility, Quality, and Efficiency in Nursing Education Clinical Practice: Design and Development of the TOPP-N App. JMIR Human Factors;2023;10 e4401 https://humanfactors.jmir.org/2023/1/e44101

3. Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Technology–supported guidance model to support the development of critical thinking among undergraduate nursing students in clinical practice: A Concurrent, Exploratory, Flexible, Multi-Method Feasibility Study. JMIR formative Research 2021; In press. https://humanfactors.jmir.org/2023/1/e44101

4. Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Solberg, Marianne Trygg; Steindal, Simen Alexander; Strandell-Laine, Camilla; Larsen, Marie Hamilton; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.

Technology-Supported Guidance Models Stimulating the Development of Critical Thinking in Clinical Practice: Mixed Methods Systematic Review. JMIR Nursing 2022 ;Volum 5.(1) s. https://nursing.jmir.org/2022/1/e37380

5. Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.Technology–supported guidance model to support the development of critical thinking among undergraduate nursing students in clinical practice: a flexible exploratory mixed methods feasibility study protocol. JMIR Research Protocols 2021; https://www.researchprotocols.org/2021/10/e31646

6. Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Steindal, Simen Alexander; Larsen, Marie Hamilton; Drangsholt, Hanne Camilla Heer; Lærum-Onsager, Ellisiv; Gjevjon, Edith Roth. Technological literacy in nursing education: a scoping review. Journal of Professional Nursing 2021; Volum 37.(2) s. 320-334 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8755722321000089?via%3Dihub

7. Riegel, Fernando; Gue Martini, Jussara; Bresolin, Paula; Gomes C. Mohallem, Andrea; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Developing critical thinking in the teaching of Nursing: a challenge in times of Covid-19 pandemic. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem 2021; Volum 25. https://www.scielo.br/j/ean/a/RXP6dgjwt96FYg8gjFq7TJg/?lang=en

8. Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith L Roth; Fossum, Mariann; Solberg, Marianne Trygg; Steindal, Simen Alexander; Strandell-Laine, Camilla; Larsen, Marie Hamilton; Solvang Pettersen, Fredrik; Nes, Andrea Aparecida Goncalves. Technology-Supported Guidance Models Stimulating the Development of Critical Thinking in Clinical Practice: Protocol for a Mixed Methods Systematic Review. JMIR Research Protocols 2021 ;Volum 10. https://www.researchprotocols.org/2021/1/e25126/

9. Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Solberg, Marianne Trygg; Strandell-Laine, Camilla; Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth.
Research protocol: Technology-supported guidance to increase flexibility, quality and efficiency in the clinical practicum of nursing education. International Journal of Educational Research 2020 ;Volum 103. s. – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035520300549?via%3Dihub

Fagartikler

10. Haddeland, Kristine., & Nes, Andrea Aparecida Goncalves. (2021). TOPP-N i veiledning og vurdering. Sykepleien, https://sykepleien.no/fag/2022/01/en-ny-app-kan-forenkle-studentveiledning-i-praksisstudier

11. Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Steindal, Simen Alexander; Zlamal, Jaroslav; Landfald, Ørjan Flygt; Gue Martini, Jussara; Bresolin, Paula; Riegel, Fernando; Gjevjon, Edith Roth. Nursing education in the light of the COVID-19 pandemic: Stimulating critical thinking through innovative teaching methods. Ponte: International Journal of Sciences and Research 2020

Websider til prosjekter som bruker TOPP-N i klinisk Praksis

12. Lovisenberg Diakonale Høgskole. (2019). Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet. Retrieved 13.12 from https://ldh.no/forskning/utviklingsprosjekter/praksisstudier-en-digital-losning

13. Universitetet i Agder. (2021). Læringsmiljø og veiledning i kommunal praksis: Ny

modell for styrket samarbeid mellom sykepleierstudenter, praksisveiledere og praksislærere. UiA. Retrieved 13.12 from https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/institutter/institutt-for-helse-og-sykepleievitenskap/laeringsmiljoe-og-veiledning-i-kommunal-praksis

14. Lovisenberg Diakonale Høgskole. (2022). TOPP-N. https://ldh.no/laeringsstotte/topp-n

Populærartikler

15. Bergsagel, Ingvald. (2020, 03.11.2020). Tester ut digital oppfølging av sykepleierstudenter i praksis. Sykepleien. https://sykepleien.no/2020/11/tester-ut-digital-oppfolging-av-sykepleierstudenter-i-praksis

16. Pettersen, Cathrine. T. (2021). Ny APP skal forbedre praksisstudier. Magasin fra Lovisenberg, 1, 28-29. https://issuu.com/solveig.jolstad/docs/lovisenberg_magasinet_highres_oppslag_h_st2021_210?fr=sNDRhODQzNjc2NTA

17. Nielsen, Lars Brock (2022). Millionpris til app for sykepleierstudenter. Dagens medisin, https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/04/22/millionpris-til-app-for-sykepleierstudenter/

Vitenskapelige publikasjonene knyttet til muntlige og poster presentasjoner

18. Muntlig presentasjon i nasjonal konferanse– Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Digitale løsninger for veiledning og vurdering i klinisk praksis (TOPP-N). NSF konferanse for hovedtillitsvalgt. 01-12-2022 – 02-12-2022.

19. Muntlig presentasjon i internasjonal konferanse

Bresolin, Paula; Gue Martini, Jussara; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Riegel, Fernando.

ORIENTAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO CLÍNICO SUPERVISIONADO. 18o SENADEn – Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem e o 15o SINADEn – Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem,; 2022-07-26 – 2022-07-29

20. Muntlig presentasjon i internasjonal konferanse

Bresolin, Paula; Gue Martini, Jussara; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Riegel, Fernando.

VIABILIDADE DO APLICATIVO TOPP-N. 18o SENADEn – Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem e o 15o SINADEn – Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermagem; 2022-07-26 – 2022-07-29

21. Muntlig presentasjon i nasjonal konferanse – Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.

TOPP-N en Veiledning og- vurderingsapplikasjon for å møte utfordringer knyttet til praksisstudier i sykepleieutdanningen. Konferanse: Utdanningskvalitet og digital omstilling 2022; 2022-04-20 – 2022-04-21

22. Muntlig presentasjon i nasjonalt seminar

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.

TOPP-N en veilledning og vurderingsapplikasjon. Digitale løsninger for kvalitetsutvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen; 2022-10-24

23. Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.

Veiledningsteknologi. Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere i sykepleie Etter- og videreutdanning; 2022-03-22 – 2022-03-22

24. Muntlig presentasjon i nasjonalt seminar

Zlamal, Jaroslav; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.

Fra prototype til virkelighet. Digitale løsninger for kvalitetsutvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen; 2022-10-24

25. Muntlig presentasjon i internasjonal konferanse

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.
A guidance application to address challenges related to the clinical practicum in nursing education: a simulation test. ICN Congress 2021; 2021-11-02 – 2021-11-04

26. Muntlig presentasjon i internasjonal konferanse

Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.
The use of technology to improve nursing students’ guidance and support the development of critical thinking skills in clinical practice: a feasibility study. ICN Congress; 2021-11-02 – 2021-11-04

27. Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves Technology-supported guidance to increase flexibility, quality and efficiency in the clinical practicum of nursing education. INTERNATIONAL QUALMENT PROJECT SEMINAR Quality mentorship for developing competent nursing students; 2021-05-04 – 2021-05-04

28. Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Utvikling av en veiledningsapplikasjon for å møte utfordringer knyttet til praksisstudier i sykepleieutdanningen. Webinar for deg som jobber med sykepleieutdanning og praksisstudier; 2021-01-27 – 2121-01-28

29. Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Digital vurdering for sykepleierstudent klinisk praksis. AssCE på avancerad nivå; 2020-11-09 – 2020-11-10

30. Deltok i organisasjons komite og holdt presentasjonen

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet. Seminar TOPP Sykepleie; 2020-12-15 – 2020-12-25

31. Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. TOPP-N: En veiledningsapplikasjon for å støtte sykepleierstudent, veileder og lærer i klinisk praksis. OUS utdanningsutvalg; 2020-11-19 – 2021-08-19

32. Muntlig presentasjon i internasjonal konferanse

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Solberg, Marianne Trygg; Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth. Developing a Guidance Application to Address Challenges Related to the Clinical Practicum in Nursing Education. The 2020 Taiwan International Nursing Conference Endorsed by the International Council of Nurses (ICN); 2020-09-09 – 2020-09-11

33. Poster presentasjon nasjonal konferanse

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Steindal, Simen Alexander; Solberg, Marianne Trygg; Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth. Utvikling av en veiledningsapplikasjon for å møte utfordringer knyttet til praksisstudier i sykepleierutdanningen. E-helsekonferansen 2020; 2020-02-12 – 2020-02-13

34. Muntlig presentasjon nasjonal konferanse

Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Styrket veiledning og oppfølging av sykepleiestudenter i praksis ved hjelp av en nyutviklet mobilapplikasjon. Læringsfestivalen 2020; 2020-05-04 – 2020-05-05

35. Poster presentasjon i internasjonal konferanse (

Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Solberg, Marianne Trygg; Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. The Effectiveness of a Technology-Assisted Guidance Model on the Development of Critical Thinking in Nursing Education: A Randomized Controlled Trial. The 2020 Taiwan International Nursing Conference Endorsed by the International Council of Nurses; 2020-09-09 – 2020-09-11

36. Invitert foreleser

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet. WORKSHOP OM STUDENTARBEID-2019. For veiledere og studentkontakter; 2019-11-05 – 2019-11-05

37. Poster presentasjon i internasjonal konferanse

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Gjevjon, Edith Roth. Nursing Education: A guidance based on technology to increase flexibility, quality and efficiency in clinical practicum. ACENDIO Conference; 2019-03-28 – 2019-03-30

38. Poster presentasjon i nasjonal konferanse

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Gjevjon, Edith Roth. Teknologi som et hjelpemiddel for å øke fleksibilitet og kvalitet i praksisstudier. NSFs e-helsekonferanse 2019; 2019-02-13 – 2019-02-14

39. Muntlig presentasjon internasjonal konferanse

Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves. Technology-supported Guidance to Increase Quality, Flexibility and Efficiency in Clinical Practice in Nursing Education. The Asian Conference on Education (ACE2019); 2019-10-31 – 2019-11-03

40. Poster presentasjon i nasjonal konferanse

Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Gjevjon, Edith Roth. Teknologi som et hjelpemiddel for å øke fleksibilitet og kvalitet i praksisstudier. Lovisenberg Diakonale Høgskole Jubileumskonferanse; 2018-11-22 – 2018-11-22

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

41. Nes, Andrea Aparecida Gonçalves.

Forskningsarbeidet og prosessen bak veilednings- og vurderingsapplikasjonen TOPP-N. Digital oppfølging av studenter i praksis med TOPP-N. Vinner av “Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2022”; 2022-05-12 – 2022-05-12

Seminar / Webinar arrangement

42. Lovisenberg diakonale høgskole. Kick-off for app-prosjekt. Forskningsprosjektet “Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet” har mottatt millionstøtte til nyskapende undervisning fra Diku.09.2019. https://ldh.no/siste-nytt/kick-off-for-app-prosjekt

43. Den digitale løsningen TOPP Sykepleie – resultater og brukererfaringer. 15.12.2020. https://www.dropbox.com/s/15p4up2fdq1uokc/Presentasjoner%20TOPP%20Sykepleie%20seminar%20.pdf?dl=0

44. Digital oppfølging av studenter i praksis med TPP-N. Vinner av «Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2022. 12/05/2022. https://mailchi.mp/7e4f55b01a28/topp-n-webinar-12-mai-2022?fbclid=IwAR0fplHDvQnDLKWh0VWWgY0wA5gBKwARREhQPHcGt6xdfp4hmXBWIhcVmRM

45. Lovisenberg diakonale høgskole. Digitale løsninger for kvalitetsutvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen. 24.10.2022. https://ldh.no/arrangementer/seminar-digitale-losninger-for-kvalitetsutvikling-av-praksisstudier-i-sykepleierutdanningen og https://ldh.no/siste-nytt/ldh-inviterte-til-et-nasjonalt-seminar