Nyhetsbrev mai/juni

Hei, herlige MOSO-følgere!

I tider hvor ting spirer og blir grønnere ute, ønsker vi å dele inspirasjon, inntrykk og positive erfaringer rundt digitalisering av høyere utdanning. Møt noen dedikerte ambassadører, bli smittet av deres entusiasme og føl deg styrket til å ta på seg noen flere utfordringer når den etterlengtede ferien nærmer seg!

Kreative, digitale uttrykksmuligheter og datasikkerhet, med Elin Biltmark
Elin Biltmark er ansatt som høgskolelektor i estetikk og innovasjon, praksisleder og MOSO-leder for barnehagelærerutdanningen ved Högskolan i Halmstad. Hun er kunst- og psykologilærer i bunn og har jobbet i mange år med de eldste trinnene på grunnskolen og videregående. Med sine lærerstudenter ved universitetet jobber hun mye med hvordan man kan kommunisere i bilder og hvor viktig bildet spiller i det man prøver å si.

Den store lidenskapen for kreative og kunstneriske uttrykksformer og multimodalitetens viktige rolle i kommunikasjonen tar hun med seg når hun og elevene bruker MOSO.

«Vi har en skikkelig innføring med de nye studentene i hvordan man bruker verktøyet, slik at det føles enkelt og morsomt. Vi oppfordrer dem til alltid å bruke MOSOs Workspaces som kommunikasjonskanaler, da de gir fullt GDPR-sikrede steder hvor sensitiv informasjon kan utveksles. Det er viktig at studentene har fora der de kan reflektere og ventilere hendelser og inntrykk fra sin praksis, men dette bør ikke gjøres i en åpen skytjeneste. Vi har fått dette til å fungere bra nå med elevene våre.

I de første praksisperiodene skal elevene samle og dele dokumentasjon i form av bilder og kommentartekster basert på observasjoner i barnehagen. Observasjonene handler om å ta barnets perspektiv i ulike aktiviteter og hendelser. Universitetet har avtaler med rektorene, som styrer denne informasjonsforvaltningen og informasjonsoverføringen. Det er tilfeller hvor det har blitt reagert på dette med fotografering. Det er rimelig at vi fremfor alt beskytter barns personvern. Tilnærmingen vi bruker med MOSO er imidlertid sikker og vi føler oss like trygge på hvordan studentene håndterer bildebehandling som hvor godt de håndterer andre aspekter av NDA.

Akkurat nå venter vi spent på å komme i gang med de nye planleggingsverktøyene i MOSO 5.0. Her samarbeider vi med de lokale praksisveilederne ute ved praksisbarnehagene og plukker ut planleggingsverktøy og maler sammen. Gjennom dette tenker vi at medvirkning, åpenhet, forståelse og engasjement rundt funksjonene til og bruken av MOSO styrkes. Slik skal vi jobbe nå og i fremtiden. Jeg tror definitivt at vi må erobre og utforske teknologi og det digitale sammen. Da trenger du heller ikke være så redd, for mulige farer. Det er en terskel vi må over.»

MOSO Digitaliseringskoferanse 2023
For de som ikke kunne delta på MOSO-konferansen, er alt forelesningsmateriell tilgjengelig på nettet:
https://moso.hubspotpagebuilder.com/program-dag-1-0
https://moso.hubspotpagebuilder.com/program-dag-2-0

Konferansens første dag var viet digitale løsninger for helseutdanningens praksisperiode. Inviterte forelesere fra Lovisenberg diakonale høgskole, Universitetet i Tromsø, Oslo Met, Universitetet i Gävle og Universitetet i Agder fortalte om sine erfaringer med å ha testet og implementert MODO, TOPP-N og MOSO for å modernisere og kvalitetssikre opplæringen for sykepleiere, tannleger, farmasøyter og fysioterapeuter. Vi fikk se hvordan de ulike MOSO-produktene (plattformene) har blitt tilpasset i ulike kurs, for studentgrupper med ulike behov, slik at de best matcher behovene til de ulike gruppene. Med testperiodene oppstår det innsikt om nye behov og ønsker, deretter utvikles nye funksjoner slik at alle behov rundt den respektive praksisperiode virkelig blir dekket.

Andre dag av konferansen var rettet mot digitale løsninger (MOSO) med fokus på lærerutdanning, mentorskap og kollegaveiledning. Inviterte forelesere fra Högskolan i Halmstad, Ängelholm kommune, Universitetet i Tromsø og Workinnmarka Skole delte sitt engasjement og sine erfaringer.

Et utdrag fra Hallgeir Liens foredrag, (Lien er universitetsdirektør ved Lovisenberg Diakonale Høgskole) kan oppsummere konferansen:

Digitalisering må settes inn i sammenheng, ellers oppstår frustrasjon og følelser av meningsløst merarbeid. Når digitalisering er godt tilpasset en virksomhet og en jobbsammenheng, det er da den virkelig kan bidra med noe. Det er ingen “one size fits all” i denne forbindelse. Den sunne tilnærmingen når du uunngåelig digitaliserer virksomheten din er å tenke nøye gjennom alle stadier og faser og tenke: “Hva kan digitaliseres?” Da er integrasjonen ekstremt viktig å få til, slik at det blir en effektiv flyt i prosessene. Det er også viktig å minne oss selv på at endringsprosesser tar tid.

TOPP-N 2.0

TOPP-N er det ideelle digitale verktøyet som er forsket på og utviklet for å støtte den kliniske praksisen av sykepleierutdanningen. (Verktøyet har også vist seg å være utmerket for farmasøyt- og radiografi) Vi er nå i gang med arbeidet med TOPP-N 2.0 – en versjon med nye muligheter og flere ønskede funksjoner. Designet er forbedret, mer brukervennlig og modernisert. Vi ser frem til å vise frem TOPP-N 2.0 og demonstrere de nye funksjonene for deg i august. Følg med i våre sosiale medier for invitasjon og dato for et slikt webinar, da vi starter det nye semesteret med ferske tekniske hverdagsnyheter!

Ettersom dette er semesterets siste nyhetsbrev vil vi også benytte anledningen til å takke for en lærerik og spennende vår og ønske dere alle en riktig fin sommer og ferie.