Tannlegeutdanning ved Universitetet i Tromsø

MODO applikasjonen viser digitalisering av statistikk og rapportering
På tannlegeutdanningen ved Universitetet i Tromsø har studentene en praksisperiode på til sammen 30 uker. Elevene er da spredt på mange forskjellige steder i Nord-Norge. Det har dermed vært problematisk å sjekke hvilke oppgaver elevene har gjennomført og med hvilken kvalitet. Opphopningen av papirer som skal samles inn og dokumenteres har vært uhåndterlig og det har tatt mye ressurser fra universitetet å samle inn, registrere og følge opp hver enkelt student.

Det er konstatert at det er behov for digitalisert dokumentasjon av klinisk praksis, noe som kan gjøre kommunikasjonen mellom eksterne og interne kliniske veiledere smidigere og lettere tilgjengelig. «Med MODO får vi tilgang til statistikk over hvor mange og hvilke studenter som har startet og fullført praksisperiodene og deres ulike trinn, med hvilken kvalitet, kjønnsfordeling og mye annet som hjelper oss å kvalitetssikre utdanningen. Med MODO kan vi effektivisere alle sider av tilsynsarbeidet og modernisere håndteringen av all dokumentasjon.» (Guro Møller, leder for tannklinikken, Universitetet i Tromsø)

I dag registrerer og dokumenterer studenten gjennomført veiledningsmateriell med vekt på egenvurdering i MODO-appen. Veileder vurderer studenten ved å gi tilbakemelding direkte til studenten.

«Med MODO løser vi et avstandsproblem som vi har opplevd når det gjelder veiledning. For veileder er studenten vanligvis et blankt ark, de er ikke kjent med hverandre fra før. Dette har gjort at studenten har gått for lenge under radaren på en ny praksisplass. Da kan det lett være for sent å handle på eventuelle problemer. MODO-verktøyet gir enkel tilgang til en viktig oversikt over den enkelte elevs fremgang. I tillegg sendes det automatisk varsel dersom eleven oppnår 10 % fravær.»

Universitetet i Tromsø har i løpet av våren 2023 startet en testversjon av MODO med mindre grupper studenter og interne veiledere. Etter sommeren vil også noen eksterne klinikker med studenter og veiledere inngå i testingen, med mål om at alle studentene skal være med fra 2024 og utover.