LDH inviterte til et nasjonalt seminar

Mandag 24. oktober inviterte Lovisenberg diakonale høgskole til et nasjonalt seminar. Hensikten med seminaret var å presentere og dele erfaringer med ulike digitale løsninger for kvalitetsutvikling knyttet til praksisstudier i sykepleierutdanningen. I tillegg til å diskutere etablering av en eventuell nasjonal løsning.
Les hele saken her: