«Design av digitalt støttet praksislæring»

I forbindelse med forskningsprosjektet «Design av digitalt støttet praksislæring» har UiT produsert noen inspirerende videoer der praksislærer, studenter og faglærer forteller hvordan de opplever sine erfaringer med bruk av MOSO.