Digitale grep i praksis for sykepleiestudenter

Halvparten av sykepleiestudiet består av praksis. Dette er perioder hvor studentene deltar i det daglige arbeidet ved institusjoner som sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie, under veiledning av sykepleiere. Tilbakemeldinger fra veiledere er helt sentralt i denne perioden. Ved UiA arbeides det med å teste ut og videreutvikle et digitalt verktøy for veiledning og vurdering, ved navn TOPP-N.

Les hele artikkelen her:

https://www.uia.no/nyheter/digitale-grep-i-praksis-for-sykepleiestudenter