Musikkrelaterte læringsprosesser

I forrige uke hadde Petter Mathisen og Tor-Egil Nilsen foredrag på et seminar i Levanger (NORD universitet) i regi av MoVeM-prosjektet, hvor de fortalte om MOSO brukt i teori- og praksisopplæring.
MoVeM-prosjektet har som mål og å prøve ut en digital veiledningsteknologi for å utvikle og stimulere til kvalitetsheving av veiledningspraksis ved musikklærerutdanninger i Norge.
Les mer om prosjektet her: