Sara Karlsson arbetar som project manager i MOSO och med särskilt ansvar för nya och befintliga användare i Norge och Sverige. Med hennes pedagogiska bakgrund har hon erfarenhet av såväl utbildning och handledning som användning av MOSO. Sara är utbildad gymnasielärare och har i flera år arbetat i gymnasieskolans olika program. Hon har även haft ett försteläraruppdrag med särskilt fokus på utvecklingsfrågor både lokalt men även i regionala, nationella och internationella projekt. Uppdrag inom lärarutbildning, kollegialt lärande och värdegrundsarbete har gett goda erfarenheter inom handledning och projektledning.

Första mötet med MOSO var 2017 och då i en pilotstudie om kollegialt lärandet där hon tillsammans med två andra förstelärare fick möjligheten att använda MOSO-verktyget i arbetet med att förfina undervisning i modellen för SKA-arbete (Systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete, Skolverket). Pilotstudien leddes av Ann-Christine Wennergren, docent i pedagogik, vid Högskolan i Halmstad och gav värdefulla lärdomar i professionsutvecklande arbete och drivkraften i kollegialt lärande med MOSO som verktyg. Arbetet resulterade i en rapport som publicerades i våren 2020. Rapporten finns att läsa här.

I rollen som project manager möter Sara såväl studenter, handledare, lärarutbildare och andra utbildningsanordnare. Det kan vara allt från implementering av projekt och införing av MOSO samt uppföljning och pedagogisk stöttning hos nya och befintliga användargrupper. Responsen från användarna av verktyget är otroligt viktig och bidrar med dialog om MOSOs utveckling med stark förankring hos de som är målgruppen för MOSO och dess behov.

“Jag ser stor potential i fortsatt utveckling av MOSO och tillsammans med användargrupperna stödja handledning i olika professionsutbildningar och yrkesgrupper. ” – Sara Karlsson.