Det er Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) som deler ut pengane. Dei fekk inn til saman 23 søknadar frå 13 ulike utdanningsinstitusjonar. Blant de 12 av søknadene som ble innvilget er OsloMet´s prosjekt for “Bærekraftig kommunepraksis for fremtidens fysioterapeuter”.

“MOSO er samarbeidspartner med fysioterapeututdanningen ved OsloMet og bydeler/kommuner i østlandsregionen i et prosjekt som nylig fikk prosjektmidler fra Direktorat for Internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Hovedmål for prosjektet «Bærekraftig kommunepraksis for fremtidens fysioterapeuter» er å styrke kvaliteten i praksisstudier for fysioterapeutstudenter gjennom å utvikle kompetansehevende tiltak og en bærekraftig samarbeidsmodell for praksis. Blant prosjekttiltakene inngår utprøving og evaluering av teknologien MOSO i synkron og asynkron veiledning av fysioterapeutstudenter” – forteller Kåre Rønn Richardsen, Førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet