Konferanse om «Studentaktiv veiledning i høyere utdanning»

ved USN-Universitet i Sørøst-Norge

Torsdag d. 8. Desember kl. 10:00 – 14:00, Drammen.

Forestillinger om hva veiledning er og hvordan veiledning skal utformes er i endring. På konferansen vil det være særlig fokus på å utforske, nyskapende og kollektive studentaktiviteter i veiledning i høyere utdanning. Keynote speakers er Cato Bjørndal, Dosent Universitetet i Tromsø og Petter Mathisen, Dosent Universitetet i Agder som vil presentere forskning under overskriften: Hvordan kan digital teknologi understøtte kollektive prosesser i veiledning?

Les mer om konferansen her. https://uhped.wordpress.com/2022/10/12/konferanse-om-studentaktiv-veiledning-i-hoyere-utdanning-8-desember-ved-usn/

Deltagelse er gratis!