TOPP-N vinner av “Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2022”

Lovisenberg diakonale høgskule (LDH) fikk prisen for sitt arbeid med den MOSO utviklede programvaren TOPP-N. MOSO har samarbeidet nært med LDH i arbeidet med behovsanalyse, utvikling og leveranse av applikasjonen som sky-basert tjeneste.

TOPP-N er en applikasjon for veiledning og vurdering av sykepleiestudenter i praksis. TOPP-N skal gjøre det enklere å vurdere faglig utvikling i forhold til læringsutbytte, og veiledningen kan tilpasses studentenes behov og kompetanse.

Forskning og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe offentliggjorde vinner av prisen onsdag 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling 2022.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Det er HKDIR Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse står bak Utdanningskvalitetsprisen.

«Utdanningskvalitetsprisen opplever vi som et kraftig pådriv og frisk medvind for systematisk arbeid med å løfte metodeutvikling innen praksisstudier. Det er med en blanding av stolthet og ydmykhet at vi tar imot prisen for potensialet i TOPP-N, og begynner å planlegge for hvordan prisen kan støtte videre utvikling og spredning», sier rektor Lars Mathisen.

«Prisen er en annerkjennelse på at kvalitet, hardt arbeid og dedikert forsking har resultert i TOPP-N. Resultatet var mulig grunnet økononomisk støtte fra DIKU og et stort engasjement fra alle involverte, inkludert interne og eksterne samarbeidspartnere. MOSO er en viktig teknologi samarbeidspartner i prosjektet og har ansvar for design og utvikling av TOPP-N applikasjonen, samt samt drift og vedlikehold» sier prosjektleder Andréa Aparecida Goncalves Nes.

«Vi gratulerer Andrea og LDH med forskningsinnsatsen og prosjektet som har ført frem til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2022. Som utviklingspartner for applikasjonen setter vi stor pris på det nære samarbeidet med forsknings- og brukermiljøet med LDH og deres samarbeidspartnere Universitet i Agder og Högskolan i Gävle» sier Daglig Leder i MOSO Tormod Næss.

I tillegg til heder og ære i forbindelse med utnevnelsen følger kr. 1 million NOK kroner i premie.

MOSO as er et Kristiansand basert selskap med avdelingskontor Ängenholm (S) som utvikler veiledningsteknologi i samarbeid med forskningsmiljøer i Norden. Selskapet utvikler innovativ teknologi med mål om å bidra til å heve utdanningskvalitet for universiteter og høyskoler. Vi binder sammen forskning, teknologiutvikling, kommersialisering og drift/leveranse av digitale plattformer rettet mot høyere profesjonsutdanninger. Selv om MOSO er et relativt nystartet selskap så er teknologien tatt i bruk ved en rekke ledende universiteter og høyskoler. Teknologien ble først lansert for å understøtte veiledningen innenfor lærerutdanningen (barnehage, grunnskole, lektor/PPU). Så har porteføljen blitt utvidet med funksjoner og nye digitale løsninger for understøtte behov i andre profesjonsutdanninger som Sykepleie, Fysioterapi, Odontologi/tannlege, musikk, m.m.. Nærmere informasjon på www.moso.as

https://hkdir.no/aktuelt/millionpris-til-app-for-rettleiing-av-sjukepleiestudentar