Flott artikkel om hvordan TOPP-N plattformen kan forbedre studentveiledning i praksis. Ta kontakt med MOSO ved behov for ytterligere informasjon om løsningen.

https://sykepleien.no/fag/2022/01/en-ny-app-kan-forenkle-studentveiledning-i-praksisstudier