Velkommen till MOSO webinar!

Kvalitets- og effektivitetsutvikling med automatisert praksisplattform TOPP-N 2.0

29. februar kl 12:00-13:30

Lovisenberg Diakonale Høgskole(LDH) har tatt neste skritt i utviklingen av et effektivt Practice Activity System. Lytt til deres erfaring om overføringen mellom FS (ladok), arkivering, og en automatisert arbeidsflyt i TOPP-N.

Webinaret vil dekke følgende tema:

  • Pedagogisk og faglig bruk og nytteverdi
  • Administrativ bruk og nytteverdi
  • Tekniske integrasjoner og løsninger

Møt også representanter fra Høgskolen i Molde, som nylig startet opp med digitalisering av praksisoppfølging og vurdering av studenter i praksis. Lytt til deres behov og erfaring ved oppstarten og bruken av TOPP-N 2.0.

Meld deg på nedenfor. Lenke til webinaret oppgis ved påmelding.

Velkommen!