Nyhetsbrev april

Her er solfylte vårhilsener fra oss i MOSO!

Det er travle dager i MOSO. Vi jobber hardt for å få den splitter nye versjonen MOSO 5.0 i drift og evaluerer funksjonene sammen med testbrukerne våre. I tillegg har vi mye å forberede til vårens store konferanse 26. – 27. april. Det kommer virkelig til å bli en STOR konferanse, ettersom påmeldingene fortsetter å rulle inn i høyt tempo! (Du har vel ikke glemt å melde deg på?)

MELD DEG PÅ HER

Her sitter Yavuz Oncu, som er ansvarlig for teknisk utvikling, og migrerer data fra MOSO 4.0 til MOSO 5.0 og oppdaterer den nye versjonen med tekniske muligheter basert på dine ønsker.

NNRME-konferanse i Örebro
I musikklærerutdanningen ved Nord Universitet har det vært drevet prosjektet MoVeM (høst 2021 – sommeren 2023), hvor det er forsøkt å bruke MOSO til å utvikle og fremme kvalitetsforbedring av mentorskap og veiledning. Solveig Salthammer Kolaas og Ola Buan Oien fra Nord Universitet har presentert MoVeM på den musikkpedagogiske forskningskonferansen som fant sted forrige uke ved Örebro universitet.

Ved Nord Universitet ser musikkstudentenes praksisperioder svært forskjellig ut. De foregår i grunnskoler og videregående skoler samt i musikk- og kulturskoler og i form av samfunnsmusikkprosjekter. Studentgruppen har et spesielt stort behov for veiledning av praktisk forberedelse, observasjon og refleksjon, noe som gjør at tradisjonell muntlig/skriftlig veiledning ikke er tilstrekkelig. Den multimodale veiledningsteknologien som MOSO står for dekker nettopp disse behovene samtidig som den styrker den digitale kompetansen til de involverte partene.

Det er gjennomført en utforskende evalueringsstudie (med pedagogisk designforskning som rammeverk) med MoVeM-prosjektet for å forstå brukererfaringene og prosjektets resultater. Prosjektet er nå i sin siste datainnsamlingsfase.

Med hjerte for teori i praksis
Møt en av MOSOs gründere, Petter Mathisen. Petter er en akademiker med et brennende engasjement for mentorskap, veiledning og moderne teknologi. Petter har de siste årene arbeidet og forsket på mentorskap og veiledning ved Universitetet i Agder. Interessen hans har vært rettet mot ulike faggrupper, alt fra politikk og økonomi til utdanning og helsevesen, og han har et stort samfunnsengasjement: «Hvordan skal vi nå frem med all vår forskede kunnskap til de som virkelig trenger det, til brukerne?”

Petter ser på seg selv som en idésprøyte. «Jeg tror jeg er veldig god til å se «det store bildet», men jeg er ikke en forretningsmann eller teknolog. Det der kan andre gjøre.»

Allerede på slutten av 90-tallet møttes Petter og partneren Cato Bjørndal (Tromsø) på en konferanse og oppdaget at de delte endel interesser og oppfatninger. «Vi så alle disse elementene i veiledning; med observasjoner, tilbakemeldinger, samarbeid og kommunikasjon. Så kom iPaden i 2010 og vi fikk ideen om å lage en digital plattform som skulle forene og forenkle alle disse komponentene. En plattform som skulle fange opp alle deler av samarbeidet mellom praksisplass og campus og støtte og hjelpe dialogen. Vi begynte å teste ut et digitalt verktøy med fokus på lærerutdanning, og i 2015 startet vi MOSO sammen med Odd Terje.» Svenskene var først på denne ballen, med Högskolan i Halmstad som pilot. Med dem ble det tidlig etablert et forskningssamarbeid rundt veiledning og teknologi.

Implementering av teknologi har vist seg å være av varierende vanskelighet innenfor ulike utdanningstradisjoner. Til tross for hindringer understreker Petter at digital teknologi nådeløst er kommet for å bli. Det er dermed ingen retur, heller ikke når det gjelder veiledning. «På sikt vil det være IT-løsninger overalt. Slik skal det gå. Moderne teknologi vil være en del av fremtidens veiledning. Spørsmålet akkurat nå er hvem som skal være med på å bestemme hvordan programvaren skal se ut. Våre MOSO-brukere finnes i et økende antall land, og det er de som er involvert i utformingen av fremtidens verktøy.”