Conducted webinars

Webinar 12 maj 2022 – Digital oppfølging av studenter i praksis med TOPP-N

Webinar 6 april 2022 – MOSO erfarenheter från Lärarutbildningen (UiT, HH, UiA)

Webinar 3 november 2021 – Metoder och strategier i veiledning

Webinar 3 maj 2021 – Kollegialt lärande med kritisk MOSO vän

Webinar 24 mars 2021 – Handledning i digitala miljöer

Webinar 20 november 2020 – Feedback i praksisveiledningen