Digitala observationsunderlag – en vetenskapligt konstaterad framgångsfaktor!

Vi är jublande glada över att kunna delge att det förra veckan publicerades en studie som konstaterar fantastiskt fina resultat av användande av digitala observationsunderlag (MOSO) vid trepartssamtal med lärarstudenter.

Studien är gjord av Wennergren, A-C. m.fl. och genomfördes under pandemin, då inga fysiska VFU-besök kunde göras av lärarna på Högskolan i Halmstad. Detta var det avgörande skälet till testandet av ett nytt distanskoncept för trepartssamtal på distans.

Den här typen av handledningssamtal kan ofta innebära en asymmetrisk samtalssituation med obalans i maktrelationerna, vilket leder till att den observerade parten känner sig otrygg och hamnar i en perifer roll.

I den här studien har 16 samtal analyserats; samtal baserade på digitala, multimodala observationsunderlag. Studiens resultat visar att den digitala handledningsmetoden medförde ett stort talutrymme för studentens del. Några av studenterna förde av egen kraft utvecklade resonemang om sin undervisning. Studenterna motiverade sina didaktiska val, gav olika handlingsalternativ samt identifierade de didaktiska valens konsekvenser för elevernas del. Studien visar att det finns ett samband mellan kvaliteten i studenters resonemang om sin undervisning, de delade, multimodala observationsunderlagen, samt att det gavs tid emellan observation och handledning.

Läs artikeln i sin helhet: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3703/3613