Lansering av M-ODO i Tromsø – ny applikasjon for tannlegestudenter i praksis.

Lansering av M-ODO i Tromsø – ny applikasjon for tannlegestudenter i praksis.
Institutt for klinisk odontologi – IKO ved Universitetet I Tromsø Norges arktiske universitet lanserte i samarbeid med MOSO denne uken M-ODO.
M-ODO er en ny applikasjon som skal bidra med digital prosess støtte til administrasjon, oppfølging, veiledning og evaluering av tannlege studenter i praksis.
Ledelse, administrasjon og 50 veiledere ved UiT Odontologi fra hele landet deltok på samlingen.
“Formålet med applikasjonen er å bidra til økt kvalitet, bedre kommunikasjon og å binde sammen teori og praksis på en bedre måte” forteller Mohammed Al-Haroni Instituttleder for institutt for klinisk odontologi ved UiT Norges arktiske universitet.

“Utviklingsprosjektet med UiT bidrar til å befeste og styrke MOSO sin posisjon som EdTech aktør generelt og spesielt innenfor helsesektoren. M-ODO er en moderne applikasjon utviklet basert på nær tverrfaglige bruker involvering i alle faser. Og den er basert universelle design prinsipper for programvareutvikling. Vi ser et spennende samarbeid videre med IKO ved UiT og et internasjonalt potensiale for M-ODO” sier Daglig Leder i MOSO Tormod Næss.